نهمین سوگواره ملی عکس عاشورا
شهرستان قدس
Login
Today: Tuesday 04 Aug 2020
Closing Date : Saturday 31 Aug 2019

هیئت داوران

دبیر اجرایی: سید ابوالفضل میراحمدی

 

مشاور هنری: مهدی عباسی

 

هیئت داوران:

ساسان مویدی

 

بهنام صدیقی

 

هادی صمدی

 

شاهپور حسینی

 

مهدی عباسی